+6738639746 / 6732580443
admin@buycour.com


Availability: In Stock
B$252.92

Ask Us

Please contact us if you need any assistance regarding the product.

Buyer Protection

Full Refund if not receive order. See More Details

Secure Payment

Memory

  • Linuo
  • Ln-1001
  • Electroplated dumbbells
  • Male
  • Actor
  • Fall 2013
  • Yes
  • Jiangsu/zhejiang/shanghai (express) jiangxi/anhui/guangdong/ (express) beijing/tianjin/hebei/shandong/fujian/henan/hubei/hunan (express) shanxi/shaanxi/liaoning (express) hainan/inner mongolia / gansu/ningxia (send logistics and freight) heilongjiang/jilin/sichuan/chongqing/yunnan/guizhou/guangxi (send express) xinjiang/tibet/qinghai (send logistics and freight)
  • One piece of self-adjusting dumbbell 52.5lb two pieces of self-adjusting dumbbell 52.5lb two pieces of self-adjusting dumbbell 52.5lb + supporting shelf one piece of self-adjusting dumbbell 90lb two pieces of self-adjusting dumbbell 90lb two pieces of self-adjusting dumbbell 90lb + matching a shelf supporting a professional small bird dumbbell bench a supporting professional dumbbell shelf